chifonoj.dk

Velkommen til chifonoj.dk

Nature

chifonoj.dk - esperanto

Chifonoj hjemmesiden er skrevet på det internationale sprog esperanto. Du kender måske ikke esperanto ?

Hjemmesiden indeholder artikler om vor berømte eventyrdigter H. C. Andersen og nogle eventyr, skrevet af ham.

Hjemmesiden er en hilsen til ham i anledning af hans 200-års dag den 2. april 2005.

H. C. Andersens værker er internationale - og esperanto er et internationalt sprog. Derfor viser vi her begge sider!

Mange af H.C. Andersens eventyr er oversat til esperanto. Således har esperantos grundlægger, L. L. Zamenhof, oversat mange. Dem viser vi dog ikke i denne hjemmeside. - om disse se under Fabeloj. Men vi viser eventyr oversat af andre - især af danskere, nogle endog i flere versioner.

God fornøjelse!

Comments   0


Norway

Hvorfor hedder hjemmesiden Laserne

Kial la nomo de la hejmpaĝo estas Ĉifonoj ?

Bonega demando! Kaj jen la respondo:

Legu la fabelon de Andersen Ĉifonoj - ĝi estas kiel la unua en la hejmpaĝo. El la fabelo ni citas:

 

Ekster la fabriko stakite staris alte staplitaj amasoj da ĉifonoj vaste kolektitaj; ĉiu ĉifono havis sian historion, ĉu rakontadis, sed oni ne povis aŭskulti ĉiujn ...

 

Ili ja rekonis unu la alian per la lingvo, kvankam ĉiu el tiuj, diris la norvego, estis tiel malsama kiel la franca kaj la hebrea.- - -

 

El ili ambaŭ estis farita papero, kaj la hazardo volis, ke la norvega ĉifono iĝis papero, sur kiu norvego verkis fidelan amleteron al dana knabino, kaj la dana ĉifono fariĝis manuskripto de dana odo, kiu laŭdis la forton kaj gloron de Norvegio.- - -

 

Io bona ja povas fariĝi el la ĉifonoj, post kiam ili eliras la ĉifon-amason kaj la metamorfozo okazas ĝis vero kaj belo, ili lumas interkonsente kaj en tio estas beno.- - -

 

Jen la historio, ĝi estas amuzeta, kaj ofendas absolute neniun krom - la ĉifonojn. "

Do, - tiel estas la respondo!

Hvorfor hedder hjemmesiden Laserne?
Et godt spørgsmål! Her er svaret:

Læs Andersen.s eventyr Laserne (= Ĉifonoj) - Dette er som det første her på hjemmesiden.
Fra dette eventyr citerer vi:

 

"Udenfor Fabrikken stode i Stakke høit opstablede Kludebunker, samlede vidt og bredt fra; hver Las havde sin Historie, hver førte sin Tale, men man kan ikke høre dem Allesammen...

 

De kjendte nu hinanden paa Sproget, uagtet hvert af disse, sagde den Norske, var saa forskjelligt, som Fransk og Hebraisk...

 

Papir bleve de begge to, og Tilfældet vilde, at den norske Las blev et Papir, hvorpaa en Nordmand skrev et trofast Elskovsbrev til en dansk Pige, og den danske Las blev Manuskript for en dansk Ode til Priis for Norges Kraft og Herlighed....

 

Der kan ogsaa komme noget godt ud af Laserne, naar de først ere af Kludebunken og Forvandlingen er skeet til Sandhed og Skjønhed, de lyse i god Forstaaelse og i den er Velsignelse...

 

Det er Historien, den er ganske fornøielig og fornærmer aldeles Ingen uden - Laserne."

Ja, ... dette er vort svar!

Comments   2

Legetøj børn

annoncer

Elverbørn er legetøj i høj kvalitet og gode priser.
Elverbørn er en dansk webbutik med 4.8 i Trustpilot.